Svensk Klassisk Massage

En svensk klassisk massage är en klassisk behandling som representerar en skandinavisk standard inom massage.

Teknikerna som används är en blandning av strykningar, knådningar, friktion samt vibration. 

Behandlingens syfte är primärt avslappning. Behandlingen är inte involverad inom ramen för fysioterapeutisk verksamhet utan är ett komplement utanför.