Performance Physio vill ge den bästa behandlingen efter vetenskapligt stöd

Ett besök börjar med en noggrann anamnes där målet är att identifiera och prioritera problem samt patientspecifika mål på aktivitets- och delaktighetsnivå. 

Undersökning och kartläggning av problem genomföras av etablerade, valida och reliabla undersökningsmetoder som motsvarar ICFs (International Classification of Functioning, Disability and Health) komponenter. Undersökningen omfattar ett bio-psyko-socialt synsätt för att se smärtproblematik ur ett bredare perspektiv där många faktorer påverkar smärtans utlopp.

Fynd som hittas i samband med undersökning sammanfattas och jämförs med normvärden samt med etablerade värden när detta är relevant.

Funktionella beteendeanalyser tas även fram efter behov och sammanställs med strategier för att behandlingen skall bli så lyckad som möjligt. 


Vill du boka en tid?

Klicka på länken nedan för att komma till bokningsprogrammet

Rehab och behandlingar

Inom rehab kommer multimodal behandling erbjudas efter patientens behov för att kunna säkerställa och effektivisera resultatet för bästa effekt. Vi kommer även erbjuda uppföljning av behandling samt ha en möjlighet för dialog och utvärdering av behandling.

Performance Physio kan erbjuda en mängd olika evidensbaserade behandlingar som väljs ut efter vad som bedöms ha bäst effekt. Behandlingar som erbjuds är bland annat styrketräning, rörelseträning, led-mobiliserings tekniker, led-manipulationer, aktiv-passiv stretching, neurodynamik samt massage och mjukdelsbehandling. Läs mer om de olika behandlingarna nedan. 


Styrketräning har visat sig vara en av de mest effektiva sätten att bli av samt att motverka smärta och skador. Performance Physio är experter på att kunna välja ut de bästa övningarna för dig samt det mest passade ”övningsdosen” beroende på ditt rehabiliteringsstatus.

Rörelseträning med syfte att förbättra den motoriska kontrollen för minska skaderisk

Led-mobilisering är en slags behandling med målet att få en led att röra på sig för att minska smärta. På performance Physio använder jag mig av OMT- kaltenborn konceptet med glidmobiliseringar som har visat sig hs en mindre ledspecifik smärta än vanliga rörelser. 

Led-manipulaiton är en teknik inom OMT (ortopedisk manuellterapi) för att behandla ledspecifik smärta. Vetenskapen bakom led-manipulationer är inte klarlagd men har i många studier visat en minskad smärta i tex ledspecifik ryggsmärta.

Stretching kan hjälpa atleter att inta positioner för att lättare kunna utöva sina sporter. Det kan både vara skadeförebyggande samt hjälpa att lindra smärta om det utförs på rätt sätt. 

Nerver kan bli irriterade pga inklämning, syrebrist eller skada.  Den kan även behöva behandling för att smärtan skall minska. Neurodynamisk behandling innebär behandling av nerven genom rörelser för att göra den mindre irriterad.

Muskelsmärta uppstår av flera anledningar. På Performance Physio behandlar vi muskelsmärta beroende på vilken typ av smärta som är aktuell och använder multimodal behandling som även vetenskapligt har visat sig ge bäst resultat. 

Performance Physio kan vid vissa tillstånd erbjuda massagebehandling i form av tvärfriktionsmassage som ger smärtlindring, samt ökar rörelseuttag i vävnaden.  

Performance Physio utför inte avslappnande massagebehandling i ett rehabiliterande syfte. Vi utför istället avslappnande massagebehandling utanför ramen av fysioterapeutisk verksamhet. Massagebehandling i avslappnande syfte är även momspliktig och faller inte inom ramen för fysioterapeutisk behandling som är momsfri. Läs mer om massagebehandling under fliken recovery.  

Vid behov kan Performance Physio under ett fysioterapeutiskt möte välja att utföra en videoanalys för att motverka eller undersöka en skada eller rörelsemönster.

Performance Physio tror att utbildning om aktuellt skadetillstånd är en viktig del för att en behandling skall bli lyckad

Performance Physio kan även vid behov utföra och instruera hur en atlet kan tejpa för att motverka samt stabilisera skador. Tejpningen kan ske med både kenesio samt coachtejp.

Performance Physio kommer även kunna hjälpa med evidensbaserade och väl utprövade träningsprogram som är utvecklade för olika skadetillstånd.

Ingående information om de olika behandlingsformerna är tänkt att komma på hemsidan i framtiden.