Sport Screening

 För att främja de positiva aspekterna som fysisk aktivitet och träning kan ge är det viktigt att försöka minimera de negativa risker som finns att medverka. Plötsligt hjärtstopp eller plötslig död hos atleter har chockat samhällen världen över och man har utvecklat preventiva åtgärder och utvecklat screening protokoll för människor innan de deltar i aktiviteter så att de kan delta säkert. 

På Performance Physio använder vi protokoll från förespråkade European Society of Cardiology (ESC) som har utgett protokoll för ändamålet. 

Fysisk aktivitet kan ge en mängd positiva upplevelser för alla åldersgrupper. Detta genom att förbättra fitness, självkänsla, koordination, gemenskap samt samarbete. Det kan även ge en mängd fysiologiska adaptioner såsom förbättrad ämnesomsättning samt ökad muskeltillväxt. 


MÅlet för screening på performance PHysio

1. Motverka plötslig död

2. Försäkra optimal medicinsk hälsa ( Astma, Diabetes, Menstration, Inkontinensproblem, depression, sömn etc)

3. Optimera led, muskel och skeletthälsa

4. Optimera prestation (nutrition, psykologi samt biomekanik)

5. Samla data (Neuropsykologiska test i kontaktsporter)

6. Se över läkemedel

7. Utveckla en professionell relation till atleten

8. Utbilda atleten

(Brukner P, White S, Shawdon A, Holzer K. Screening of athletes: Australian experience. Clinical Journal of Sport Medicine. 2004 May 1;14(3):169-77. ) 


Medicinsk Screening på Performance Physio

Vad för information kan medicinsk screening medföra?

Med hjälp av medicinsk screening innan sport kan tidiga fynd av risker och sjukdomar möjliggöras. Det är vetenskapligt bevisat att screening kan betydligt minska hälsorisker, framförallt plötsligt hjärtstopp.

The german Society for Sports Medicine and Prevention (DGSP)

På Performance Physio använder vi S1 protokoll från The German Society for Sports Medicine and Prevention (DGSP). Detta är även det första protokollet som specificerar evidensbaserade rekommendationer och kvalitetsstandard för sportmedicinsk screening utanför professionella sport/ elitlag.

Vi använder även utav PACE-projektet (Performance, Age, Competition, Exercise) som är baserat på över 300.000 atleter mellan 20 och 80år. 


Alla kan genomföra screening

Målet är att upptäcka dold eller pågående sjukdom vilket som skulle kunna vara en risk för idrottsmannen eller idrottskvinnan. Testet är utformat så att både nybörjare i alla åldersgrupper klarar av testet. Det passar både hobbyatleten till den högpresterande idrottsmannen/kvinnan

OM KARDIOVASKULÄR SCREENING FÖR ATLETER 

Kardiovaskulär screening innan deltagande av sport är en systematisk praxis som utvärderar stora generella populationer av atleter innan deltagande av sport. Målet är att upptäcka en avvikelse som skulle kunna leda till misstanke om ett sjukdomsförlopp eller plötslig död. Genom att upptäcka tidigt kan omedelbart avslut från fysisk aktivitet samt behandling insättas och rädda liv.  

Det har även uppmärksammats att Automatiserade Externa Defibrillatorer (AEDs) inte alltid lyckas som en sekundär prevention vid plötsligt hjärtstopp. Det är alltså ännu viktigare att försöka upptäcka risk-atleter.

Kritiker har ifågasatter effektiviteten i kardiovaskulär screening. Dock anser Perfomance Physio att kardiovaskulär screening kan vara ett viktigt verktyg för att eventuellt upptäcka en onormaliet. Performance Physio utför inte EKG (elektrokardiogram) eller MR (Magnetisk resonanstomografi) utan använder endast protokoll med vetenskapliga guidelines.


Gerche, A. L., Roberts, T., & Claessen, G. (2014). The Response of the Pulmonary Circulation and Right Ventricle to Exercise: Exercise-Induced Right Ventricular Dysfunction and Structural Remodeling in Endurance Athletes (2013 Grover Conference Series).  Pulmonary Circulation, 407–416.  https://doi.org/10.1086/677355 Muskuloskeletal Screening 

Optimera Led-, muskel- och skeletthälsa innan skadan är skedd. På grund av tidsbegränsningar kan Performance Physio inte göra en full undersökning av alla kroppens muskler och leder under ett besök. Istället är målet med en muskeloskeletal screening:

– Uppnå full återhämtning från tidigare skada
– Upptäcka aktuella fynd (finns få) eller riskfaktorer som skulle kunna leda till skada i framtiden.  

Majoriteten av sporter har sportspecifik högrisk för vissa leder eller muskelskador. Exempel på det är diagnoser som löparknä, golfarmbåge eller swimmers’ shoulders. Performance Physio kommer att undersöka vissa leder mer noggrant efter skadepreventions rekommendationer efter sport.


Vad innebär en Muskeloskeletal Screening på Performance Physio?

En full skadehistorik samt kvarstående symptom som fortfarande påverkar atleten kommer att helt undersökas med ett mål på att designa ett rehabiliteringsprogram för att helt komma tillbaka till full funktion. 

Det är vanligt att atleter återgår till fullt deltagande av sin idrott efter en skada och fortfarande har en betydande svaghet, inskränkt rörlighet, dålig motorisk kontroll osv. 

På Performance Physio använder vi ett formulär där atleten får skriva ner sina symptom, datum på tidigare skada och en lista på pågående problem. 

(Brukner P, White S, Shawdon A, Holzer K. Screening of athletes: Australian experience. Clinical Journal of Sport Medicine. 2004 May 1;14(3):169-77.)