Konditionstester på
Performance Physio

Vetenskapligt förankrade test som inte lämnar något åt slumpen. 

Testen är noga utvalda för att undersöka konditionskapacitet och har blivit granskade i flera studier där dess svagheter och styrkor har visats. Performance Physio tar hänsyn till detta, förklarar ingående för varje test dess svagheter och väljer ut de test som passar dina mål bäst. 

Läs mer nedanför om de konditionstester jag kan erbjuda i nuläget. Vill du göra det mest specifika konditionstestet?

Då skulle jag rekommendera V02-max testet.

Läs mer om testet nedan.

Aeroba Konditionstester

Ett Aerobt konditionstest är ett test som är menat att testa kroppens syreupptagningsförmåga. Den aeroba kapaciteten, den maximala syreupptagningsförmågan eller VO2-max är det bästa måttet för hjärt/kärl/respiratorisk uthållighet eller aerob fitness. 

Nedan är de tester som jag kan erbjuda om man inte vill göra ett VO2-max test med LAB-utrustning. Detta passar idrottslag eller om man snabbt vill ha ett estimerat värde om sin konditionsstatus. 

30-15 Intermittent fitness test

30-15 IFT är ett nyare performance test som används inom många högprofils idrottslag, det är väldigt populärt inom fotboll.

Multistage Fitness test (beep test)

En av de vanligaste aeroba fitness tester genom tiderna. Kan överföras till V02-max estimation med bra korrelation.

Yo-Yo intermittent Recovery test 1

YYIR1 har visat sig vara ett validt och reliabelt test för hög-intensitet aerob kapacitet och V02 mac för atleter från olika sporter och tävlingsnivåer.

yo-yo intermittent Recovery test 2

YYIR2 tog fram för att undersöka en atlets kapacitet i att utföra intermittent aerob träning med en stark anaerob komponent.