Biomekanisk Videoanalys

Videoanalys är ett vanligt hjälpmedel i modern sport. Det kan ge mängder av fördelar, både för individuella atleter men även för lag. Coacher och terapeuter analyserar videos när atleter tränar för att kunna ge hjälpande feedback till atleterna. Tack vare videoanalys kan atleter lättare rätta till rörelsemönster, teknik och maximera deras optimala potential!

På Performance Physio använder vi oss av appen Coach’s Eye där analysen även kommer kunna skickas via mail. 

Skadeprevention och återhämtning

Skador är en del av alla sporter, men med hjälp av videoanalys kan man motverka att skada sig igen eller motverka framtida skador.

Tekniken som du använder när du springer, simmar, kastar en boll eller lyfter en vikt kan ibland vara den bidragande faktorn till att du får en skada. Med videoanalys kan vi djupare undersöka din teknik och fokusera på områden som måste eller kan ändras för att undvika en framtida skada. 

Upptäck svagheter

Genom att titta på en videoanalys kan man upptäcka svagheter som kan vara anledningen till att full potential inte kan uppnås. När svagheterna upptäcks och atleten förstår kan träningen anpassas för att utvecklas mer!

Jämför med de bästa i sporten

Ett sätt att använda videoanalys är att jämföra med duktiga utövare inom sporten. När du har förstått skillnaden i teknik kan du lättare härma för att själv göra likadant. 


Performance Physio  behärskar många sporter

Performance Physio kan genomföra videoanalys på en mängd olika sporter och kan efter sport anpassa analysen efter olika förutsättningar, hastigheter samt intensiteter för att undersöka mer i noggrant. Varje analys avslutas med en ytterligare filmning för att utvärdera skillnaden i rörelsemönstret. 

De moment som Performance Physio kan genomföra videoanalys på är: Löpning (kortdistans samt långdistans), Olympisk tyngdlyftning, Bollsporter, Simning, Roddmaskin, SkiErg. Finns din sport inte med? Tveka inte att ta kontakt med mig så pratar vi vidare!